Skip to content

SODYBOS TAISYKLĖS

Atvykimo laikas pagal susitarimą.
Išvykimo laikas pagal susitarimą.
Ramybės laikas nuo 22val. iki 8 val.

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Svečiai privalo:
1.Rezervuojant stovyklavietę, sumokėti suderinto dydžio avansinį mokestį, kuris bus išskaičiuotas atsiskaitant. Rezervavus, bet neatvykus sutartu laiku į sodybą, avansas negrąžinamas.
2. Prieš išvykstant iš stovyklavietės perduoti nuomotas vietas tvarkingas, dalyvauti perduodant išnuomotas vietas šeimininkams ar jų įgaliotam asmeniui. Už sugadintą inventorių ar kitas materialines vertybes atsiskaityti iš karto perduodant patalpas.
3. Atsakingai ir saugiai elgtis, užtikrinti kartu atvykusių asmenų saugumą ir tinkamą elgesį. Paslaugų teikėjas neatsako už jokią svečio ar su juo atvykusių asmenų patirtą žalą.
4. Saugoti bei tausoti stovyklavietės turtą, laikytis saugos, priešgaisrinės apsaugos ir aplinkosaugos reikalavimų. Už padarytą materialinę žalą svečiai atsako LR įstatymų nustatyta tvarka. Jei nuostolius ar žalą padaro svečių nepilnamečiai vaikai, juos privalo atlyginti tų vaikų tėvai arba globėjai (rūpintojai).
5. Už vaikų elgesį ir saugumą atsako tėvai ar kiti vaikus prižiūrintys (globojantys) asmenys.
6. Svečiams ar jų vaikams susižalojus patiems arba sužalojus savo turtą dėl savo kaltės, pažeidžiant saugaus poilsio ir pramogų sąlygas, stovyklavietės šeimininkai už tai neatsako.
7. Svečiai įsipareigoja kartu atvykusius asmenis supažindinti su išvardintomis stovyklavietės vidaus tvarkos taisyklėmis bei atsako už jų elgesį ir padarytą materialinę žalą.
8. Savo elgesiu nesudaryti nepatogumų kitiems stovyklavietės svečiams ramiai ilsėtis ir naudotis bendromis patalpomis bei stovyklavietės teritorija.

STOVYKLAVIETĖJE DRAUDŽIAMA:

1. Rūkyti stovyklavietės palapinėse. Už rūkymą bauda 50,00 Eur.
2. Triukšmauti, leisti lauke muziką po 22 val.
3. Šiukšlinti stovyklavietės teritorijoje.
4. Gadinti, naikinti, laužyti, teršti stovyklavietėje esantį turtą.
5. Be suderinimo su šeimininkais ar jų įgaliotu asmeniu naudoti prietaisus, išskiriančius atvirą ugnį, naudoti fejerverkus ar petardas.
6. Į stovyklavietę atsivežti ar joje naudoti ginklus, aplinkai ir žmonėms pavojingas medžiagas.
7. Be stovyklavietės šeimininkų leidimo atvykti didesniam skaičiui žmonių, nei aptarta sutartyje.
8. Be susitarimo atsivežti gyvūnus.
9. Be šeimininkų ar jų įgalioto asmens leidimo pernešti stovyklavietėje esantį materialųjį turtą ir inventorių.

SVEČIŲ ATSAKOMYBĖ:

1. Svečiai materialiai atsako už visą jų ar su jais atvykusių asmenų sugadintą ar sunaikintą stovyklavietėje ir jos teritorijoje esantį kilnojamą ir nekilnojamą turtą.
2. Jei nuostoliai stovyklavietėje atsirado dėl nepilnamečių veiksmų, už juos atlyginti privalo vaikų tėvai ar globėjai.
3. Svečiams ar jų vaikams susižalojus dėl savo ar drauge esančių svečių veiksmų ar sugadinus savo turtą dėl pačių neatsargumo, stovyklavietės šeimininkai už tai neatsako.

PRIEŠGAISRINĖS IR SAUGAUS ELGESIO TAISYKLĖS

Svečiai privalo:
1. Tvarkingai naudotis elektros prietaisais, neleisti jais naudotis vaikams. Nepalikti be priežiūros įjungtų elektros prietaisų.
2. Rūkyti tik tam skirtose vietose ir užgesintas nuorūkas mesti tik į tam skirtas talpas.
3. Ugnies židinius kūrenti tik gavus stovyklavietės šeimininkų ar jų įgalioto asmens leidimą ir išklausius instruktažą.
4. Malkas laikyti saugiu atstumu nuo atviros ugnies.
5. Kūrenantis ugnies židiniui, nepalikti be priežiūros vaikų bei neleisti vaikams jo kūrenti ar žaisti su degančiais pagaliukais, malkomis, žarijomis.
6. Miške nesukelti bet kokio pobūdžio ugnies (nemėtyti nuorūkų, nenaudoti atviros ugnies).
7. Stovyklavietės teritorijoje ugnį kurti tik tam įrengtose vietose. Draudžiama ugnį palikti be priežiūros, pasitraukiant nuo ugnies židinio, jį būtina užgesinti.
8. Vaikams maudytis, žvejoti galima tik kartu su tėvais ar globėjais.
9. Elgtis taip, kad nekiltų pavojus savo ir kitų svečių sveikatai ir gyvybei.
10. Inventorių naudoti tik pagal paskirtį.
11. Kiekvienas svečias individualiai atsako už atsivežto maisto kokybę ir šviežumą.
12. Svečiui ar jo vaikams susižalojus pačiam arba sugadinus savo turtą dėl pačių kaltės, pažeidžiant saugaus elgesio, priešgaisrines ir vidaus tvarkos taisykles, stovyklavietės šeimininkai už tai neatsako.
13. Už kitus galimus nelaimingus atsitikimus, galinčius įvykti stovyklavietės teritorijoje, pirtyje, maudantis tvenkinyje,Merkyje,kubile,būnant pavėsinėje ir kitose vietose atsakingi patys svečiai.
14. Už nelaimingus atsitikimus ir jų pasekmes, įvykusius dėl alkoholio vartojimo, atsako pats svečias.
15. Tėvai ar nepilnamečių vaikų globėjai (prižiūrintys asmenys) privalo užtikrinti vaikų saugumą.
16. Pagrindinis stovyklavietės užsakovas įsipareigoja supažindinti kitus nuomoje dalyvaujančius svečius su priešgaisrinėmis ir saugaus elgesio taisyklėmis ir visiškai atsako už tai, kad stovyklavietės svečiai laikytųsi šių taisyklių.
Pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlė yra pas šeimininkus.